Privacy Verklaring App

  1. INLEIDING

De bescherming van uw privacy is voor de NOVOMATIC Group1 zeer belangrijk. Daarom willen we dat u onze apps kunt gebruiken zonder zich zorgen te maken over beveiligingsproblemen. Het is over het algemeen mogelijk om onze apps te gebruiken zonder het openbaar maken van persoonsgegevens. De volgende privacyverklaring geeft u een overzicht van hoe de NOVOMATIC Group de bescherming van uw privacy garandeert, het type gegevens dat wordt verzameld en het hoofddoel ervan. De verklaring ziet op alle binnen de NOVOMATIC Group vallende entiteiten.

  1. DATA PROCESSING VAN ONZE APPS

Wanneer u onze apps gebruikt, worden enkele van de verzamelde gegevens gebruikt voor statistische evaluatie. De omvang van dergelijke gegevens wordt hieronder beschreven.

De gegevens worden alleen intern gebruikt en dienen voornamelijk om onze apps voortdurend te verbeteren en aan te passen aan uw bedrijfs- of persoonlijke vereisten. Voor het volgen van doeleinden gebruiken we Google analytics. Tijdens het gebruik van onze apps verzamelen en evalueren we de volgende gegevens die uw device naar onze server stuurt.

De volgende gegevens worden verzameld: Aanvraag (naam van het aangevraagde gegevensbestand) inclusief parameters Taal (bijvoorbeeld Nederlands) Besturingssysteem (bijvoorbeeld iOS 11.3) Interne resolutie van uw browser venster Het IP-adres zelf wordt alleen gebruikt voor geografische toewijzing en om de provider te identificeren en wordt daarna weer onmiddellijk verwijderd. Tijd en datum van toegang

Eventuele persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd in een van onze formulieren, om informatie te vragen, op een vacature te reageren of contact met ons op te nemen, worden ook opgeslagen. De NOVOMATIC Group zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de relevante wetten en voorschriften.

De NOVOMATIC Group zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk na drie maanden door de NOVOMATIC Group verwijderd.

  1. IP-ADRES

Het IP-adres wordt op elk serververzoek verzonden. Dit gebeurt om de server te laten weten waar (naar welk IP-adres) de reactie op het verzoek naartoe moet worden verzonden. Uw internetleverancier (ISP) geeft uw apparaat een IP-adres zodra u verbinding maakt met internet. De ISP kan op elk gewenst moment terughalen welk IP-adres is toegewezen aan welke van haar klanten. Zolang het IP-adres opgeslagen is, is het theoretisch mogelijk de eigenaar van de internetverbinding te identificeren via de internetprovider. Daarom slaan wij en onze statistische aanbieders het IP-adres niet permanent op, maar alleen tijdelijk op voor sessieherkenning en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om hacker-aanvallen af te sluiten). Het IP-adres wordt daarna onmiddellijk verwijderd zodat alle verzamelde gegevens anoniem worden gemaakt en het niet meer mogelijk is om de gebruiker te identificeren, zelfs niet via de internetprovider.

  1. PRIVACYBELEID VAN DE NOVOMATIC GROUP

De NOVOMATIC Group beschouwt privacy (gegevensbescherming), informatiebeveiliging en betrouwbaarheid als basis voor stabiele en succesvolle klantenrelaties. Daarom willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u te informeren over het privacybeleid dat we hebben voor de gehele NOVOMATIC Group.

4.1. PRIVACY PRINCIPLES

De bescherming van uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens is van groot belang voor ons. Alle data toepassingen die door de NOVOMATIC Group worden uitgevoerd, voldoen aan de bepalingen van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensverwerking, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)verstrekte beleidsregels. Al onze medewerkers zijn verplicht gegevens geheim te houden zoals gespecificeerd in artikel 12 Wbp. Naleving van de gegevensbeschermings- en gegevensbeveiligingsvoorschriften wordt door de gehele Groep gewaarborgd door de volgende bindende maatregelen: Privacy Concept Privacy beleid Privacy programma Privacy Management System

4.2. PRIVACY CONCEPT

Het privacy concept legt het gewenste niveau van beveiligingsbeveiliging (de beveiligingseisen) vast zoals gedefinieerd door de wettelijke vertegenwoordigers van de NOVOMATIC Group. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van de eisen aan het privacy beleid en het voortdurende privacy verbeteringsproces binnen de gehele NOVOMATIC Group.

4.3. PRIVACYBELEID

Vanwege de beoordeling van de privacy-gerelateerde processen en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming is een NOVOMATIC Group opgericht om een schriftelijk privacybeleid op te stellen dat dient als basis voor de uitvoering van het privacy programma en de oprichting van het Privacy Management System.

4.4. PRIVACY PROGRAMMA

Als onderdeel van het privacy programma worden de doelstellingen voor gegevensbescherming voortdurend gespecificeerd en de maatregelen die worden uitgevoerd worden gedefinieerd in de vorm van een werkprogramma en voorzien van overeenkomstige implementatie deadlines.

4.5. PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM

Het Privacy Management System definieert de regels, beleidsmaatregelen, middelen, methoden, verantwoordelijkheden, procedures en organisatiestructuren voor het implementeren en bewaken van het privacy programma. Op basis van de internationale normen ISO 9001: 2008 en ISO / IEC 27001: 2005 is ons privacybeleid ontworpen volgens het model PDCA (Plan, Do, Check, Act) om voortdurende verbetering te behalen.

4.6. GEGEVENS TOEPASSINGEN

In het geval sprake is van een verplichting om te registreren, worden de data applicaties die binnen de reikwijdte van de NOVOMATIC Group worden ingevoerd, opgenomen in het Data Processing Register (DPR). Iedereen heeft het recht om de geregistreerde gegevensaanvragen te inspecteren op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De contactgegevens van de AP zijn als volgt: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag , telefoonnummer 0900-2001201.

4.7. GEVOELIGE DATA

De NOVOMATIC Group verzamelt of verwerkt in het kader van zijn aanwezigheid op het web geen gevoelige data in termen van art. 16 e.v. Wbp.

4.8. GEGARANDEERDE GEGEVENSBESCHERMING

Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw goedkeuring verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt indien sprake is van een contractuele relatie. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de termijnen zoals die zijn gedefinieerd in de desbetreffende wettelijke voorschriften, zoals de AVG en de Wbp.

4.9. OVERDRAGEN EN OVERGEVEN VAN GEGEVENS

Gegevensoverdracht aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw goedkeuring. Vrijgesteld van deze bepaling zijn gegevensoverdrachten die nodig zijn voor het nakomen van contracten. Als gegevens doorgegeven worden aan orderverwerkers (serviceproviders), wordt dit uitsluitend uitgevoerd aan bedrijven waarmee of een verwerkersovereenkomst wordt gesloten of aan bedrijven die voldoende kunnen garanderen te voldoen aan de bepalingen van de AVG en Wbp omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

4.10. DATAVEILIGHEID

De technologieën die door de NOVOMATIC Group worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (hardware, software, netwerk, infrastructuur) te verwerken, voldoen aan de modernste beveiligingstechnologieën als omschreven in de AVG en Wbp.

4.11. RECHTEN OP TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de bepalingen van de Wbp en de AVG heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@novogaming.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. NOVOMATIC Group zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.novogaming.nl Telefoonnummer: 088 584 0000 Bedrijfsadres: Van Liemptstraat 16, 5145 BR Waalwijk Nederland.

4.12. RECHT VAN INTREKKING

Overeenkomstig de voorschriften van de Wbp en AVG, kunt u op elk moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. In dat geval zullen we uw gegevens niet meer gebruiken en worden deze verwijderd met inachtneming van wettelijke retentieperioden.

4.13. RECHT VAN BEZWAAR

Overeenkomstig de bepalingen van de Wbp en AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegeven. Op grond van deze regelingen heeft u het recht om uw gegevens geheel te laten in te zien, te wijzigen of zelfs te wissen. Als aan deze eisen is voldaan, wijzigen we uw gegevens binnen een periode van 8 weken, rekening houdend met wettelijke perioden van behoud.

4.14. VERDERE INFORMATIE

Wij waarderen het in de NOVOMATIC Group vertrouwen dat u in ons plaatst. Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de juridische afdeling van de NOVOMATIC Group door een schriftelijk bericht te sturen naar:

NOVOMATIC Netherlands B.V. Van Liemptstraat 16 5145 BR Waalwijk Nederland E-mail: info@novogaming.nl

1 Bestaande uit de volgende vennootschappen: NOVOMATIC Netherlands B.V., NOVOMATIC Services NL B.V., NOVOMATIC Exploitatie NL I B.V., NOVOMATIC Exploitatie NL II B.V., NOVOMATIC Exploitatie NL III B.V., Casino Admiral Holland B.V., Casino Admiral Holland appelscha B.V., Super Game B.V., Biermann’s bingo B.V., Casino Admiral Zeeland B.V. , Recreatie Projecten Zeeland B.V., NOVOMATIC Development B.V., Eurocoin Interactive B.V., Eurocoin Gaming B.V., Elam Electronic amusement B.V.